ø

OVER ABSTRACTE AARDE

Abstracte Aarde is een project over ecologische crisis, materiƫle en maatschappelijke verhoudingen. Over dit project

Dit project heeft tot doel verbindingen te leggen tussen klimaatbeweging en materialistische sociale kritiek, door het vertalen van hele artikelen, interviews of korte uitsnedes daaruit.

Heb je vertaalsuggesties of wil je bijdragen met vertaalwerk, mail dan naar: bijdragen [at] abstracteaarde.nl.

Over dit project // Abstracte Aarde is een publicatieproject over materialiteit, sociale verhoudingen en ecologische crisis. We publiceren graag vertalingen en oorspronkelijke teksten of andere media.

Graffiti in de metro van Hong Kong, maart 2020: "We kunnen niet terug naar normaal, want het normaal dat we hadden was precies het probleem."

De aanbouw van deze site is iets dat een tijdje heeft mogen duren. Zelf hadden we de lancering wel iets eerder verwacht. In 2019 onstond het idee voor een plek op het net waar interessante teksten en fragmenten over het spanningsveld tussen ecologie en samenleving vertaald en verzameld konden worden. Teksten die verbanden leggen tussen ideeën over de materiële/natuurlijke leefwereld, technologie en economische activiteit, en de politieke en sociale verhoudingen eromheen. Een plek om kritische aandacht te geven aan soms overlappende, soms conflicterende perspectieven met namen als energietransitie, ecosocialisme, groen kapitalisme, ecomodernisme, degrowth en politieke ecologie.

Maar daartussendoor kwam een pandemie, een gebeurtenis die precies ingreep op diezelfde verbanden en zo een reeks al sluimerende crises aan het oppervlak bracht. Het lijkt misschien dat de wereld daardoor "voor eens en voor altijd" grondig veranderd is, dat er nu dingen op losse schroeven staan die eerder onomstotelijk leken. Maar het afgelopen jaar liet ook zien hoeveel er nog koppig hetzelfde is gebleven: al de terugkerende patronen in wie of wat er gered of opgeofferd wordt, wie toegang heeft en wie niet, wat er opgeschort wordt en wat niet, en het fanatisme om terug te keren naar de eerdere "normaliteit", of om de koers van de status quo met nieuw geweld voort te zetten.

Dat wil zeggen: vormgeven aan andere mogelijkheden is misschien nog harder nodig dan voorheen. Bruikbare begrippen die daarbij helpen, ontstaan niet vanzelf; daar is altijd reflectie, kritiek en vindingrijkheid voor nodig. Met Abstracte Aarde willen we daar ruimte aan bieden. Wat we willen publiceren is vertaalwerk, om ideeën van elders voor het Nederlandse taalgebied beschikbaar te maken, maar ook ander/origineel schrijfwerk, interviews, poëzie, of overige media, waarvan de inhoud draait om de vervlochtenheid tussen ecologische en maatschappelijke vraagstukken en conflicten. We horen het graag als je daarover een idee hebt, mail dan naar: bijdragen@abstracteaarde.nl

Abstracte Aarde #1

De eerste editie van Abstracte Aarde bestaat uit vier vertalingen, over werk/economie, ecologische crisis en het denken over transitie. De laatstgedane toevoeging gaat ook expliciet over de pandemie, en kijkt hoe die inwerkt op onze omgang met werk. Frank Keizer heeft ten doop bij deze lancering een gedicht uitgekozen uit het manuscript voor zijn volgende dichtbundel.

Jasper Bernes schrijft in Tussen twee kwaden: tussen de duivel en de Green New Deal over de ontoereikendheid van de huidige Green New Deal-voorstellen, die aannemen dat het mogelijk is om de bestaande economie (en de maatschappelijke logica van het kapitalisme) klimaatneutraal te maken. Met uitgebreide onderbouwing stelt Bernes de vraag hoe waarschijnlijk dat eigenlijk is, en hoe transformatie er uit zou zien als die aanname van een onbeperkt houdbaar kapitalisme wegvalt.

In het essay van Bue Rübner Hansen (Geschift werk: niemand zou voor zijn onderhoud de planeet moeten hoeven verwoesten) wordt gesteld dat het hoog tijd is om de klimaat- en ecologische crisis te bekijken vanuit het perspectief van werk. De bestaande economie wordt tastbaar als we kijken hoe werk georganiseerd is en welke doelen het dient. De auteur vormt daarbij David Graeber's begrip "bullshit jobs" om tot "batshit jobs" (door ons vertaald als "geschift werk"), om het te hebben over werk dat weliswaar een inkomen oplevert, maar dat schade toebrengt aan de leefwereld en aan lijf en leden van degenen die het doen en mensen om hen heen. Voor een solidaire transitie naar een duurzame economie is geschift werk de grootste hindernis, maar ook een mogelijke hefboom.

De derde is een korte tekst van Michael Löwy over ecologische crisis, als kernprobleem voor de politiek-maatschappelijke verandering en rampenpreventie de komende eeuw. Naast veel ander werk, is Löwy de schrijver van het boekje Fire Alarm over de geschiedsfilosofie van Walter Benjamin, en hij gaat net als Benjamin uit van revolutie als de reddende onderbreking van een aanhoudende keten van man-made catastrofes (ook wel geschiedenis genoemd).

Het redden van kapitalisme-in-crisis vormt vaak de kern van het handelen van overheden, maar in een pandemie wordt het redden van levens een prioriteit. Hoe die twee samengaan of botsen, is onderwerp van het interview met Angela Mitropoulos. Het interview werd afgenomen door Magdalena Taube en Krystian Woznicki voor de bundel Hidden Hands, waarin nog meer waardevolle stukken staan over precair en verborgen werk ten tijde van de pandemie (een link naar de bundel staat onderaan het interview).

De hier gepubliceerde vertalingen zijn ook (op voorwaarden van de betreffende auteurs) beschikbaar voor herpublicatie, neem daarvoor contact op via aarde@abstracteaarde.nl.

We hopen dat dit eerste nummer met vertaald werk in (ahem) goede aarde valt. Over een tijdje melden we ons met meer. Als je een suggestie hebt voor een interessante tekst of iets anders wil/kan bijdragen, horen we dat graag. Je kunt ons ook volgen op twitter: @abstracteaarde - het delen van linkjes of fragmenten stellen we erg op prijs.

De redactie van Abstracte Aarde:

Tina Hoenderdos

Tomme Geraedts

Thijs Vissia


Redactie AA, 20 June 2021
Follow @abstracteaarde
Abstracte Aarde maakt gebruik van CouchCMS